Systemy kontroli 2D

 

Czujniki 2 D znajdują zastosowanie przy wielu różnych operacjach we wszystkich gałęziach przemysłu.

 

Przykładowe zastosowanie :

Pomiary wymiarów geometrycznych produktu

Sortowanie i klasyfikacja cech geometrycznych

Kontrola zgodności cech geometrycznych – analiza krawędziowa i analiza boków

Pozycjonowanie automatyki i robotyki – aplikacje typu Pick & Place oraz Bin Picking

Kontrola powierzchni – zabrudzeń, wtrąceń i wad struktury

Kontrola kompletności produktów – walidacja obecności wszystkich elementów

Kontrola obecności i identyfikacja znaków graficznych, alfanumerycznych

Kontrola wypełnienia opakowań

Kontrola estetyki i poprawności naniesienia etykiet