Strona > Systemy inspekcyjno-wizyjne > Systemy inspekcyjno-wizyjne - zastosowanie

Inspekcyjny system wizyjny AVS-51xx - przykłady zastosowań

Systemy inspekcyjno-wizyjne   IDENTYFIKACJA
Odczyt, weryfikacja i analiza różnych symboli alfanumerycznych graficznych.
AVS-51xx sprawdza jakość tekstu i jeśli jest prawidłowy odczytuje jego treść.

Systemy inspekcyjno-wizyjne   INSPEKCJA BUTELEK
Inspekcja może dotyczyć:
- poziomu napełnienia,
- obecności zanieczyszczeń,
- opisów,
- obecności nalepek i etykietek,
- położenia nalepek i etykietek,
- kompletności opakowania.

Systemy inspekcyjno-wizyjne   POMIARY GEOMETRYCZNE
Pomiar wysokości danego elementu (np. ścianki w odlewie) lub sprawdzanie grubości i jakości powierzchni.

Systemy inspekcyjno-wizyjne   WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI
Weryfikacja może np. dotyczyć:
- obecności plastikowych wkładek w elemencie metalowym,
- wypełnienia granulatem woreczka,
- kompletności i liczby tabletek w opakowaniu.

Systemy inspekcyjno-wizyjne   WERYFIKACJA POŁOŻENIA NALEPEK I NADRUKÓW
Weryfikację prawidłowej lokalizacji nalepki i jakości jej nalepienia. Dodatkowo system może sprawdzać uszkodzenia powierzchni kartonu.