Strona > Systemy inspekcyjno-wizyjne

Inspekcyjny system wizyjny AVS-51xx

Systemy inspekcyjno-wizyjne

AVS-51xx jest inteligentnym i łatwym w użyciu urządzeniem przeznaczonym do wizualnej inspekcji i nadzoru jakości na liniach produkcyjnych. Jego zadaniem jest wykrycie elementów nie odpowiadających założonym kryteriom i odpowiednia reakcja na to zdarzenie.
 
System zawiera inteligentną kamerę wraz z modułem przetwarzania obrazu i po skonfigurowaniu może pracować samodzielnie bez użycia zewnętrznego komputera PC. Wbudowane algorytmy umożliwiają dostrajanie się do zmiennych warunków otoczenia. Zestaw sygnałów interfejsowych pozwala na zintegrowanie AVS-51xx z istniejącym systemem automatyki i nadzoru produkcji.

System AVS-51xx jest przeznaczony do:

  • identyfikacji oznaczeń przedmiotów,
  • inspekcji jakości nadruków,
  • inspekcji jakości powierzchni,
  • inspekcji długich przedmiotów,
  • pomiarów geometrycznych,
  • weryfikację kompletności detali,
  • weryfikację położenia i orientacji detali,
  • przekazania wyniku inspekcji do lokalnego systemu automatyki,
  • niestandardowych analiz.

Szybkie przygotowanie i testowanie aplikacji przeprowadzane jest przy użyciu oprogramowania InspektAVS pracującego na komputerze PC połączonym interfejsem Ethernet z modułem AVS-51xx. Użytkownik ustawia parametry inspekcji w warunkach rzeczywistych pobierając obrazy referencyjne przedmiotów znajdujących się na linii produkcyjnej. Testowanie inspekcji dokonywane jest iteracyjnie w oparciu o przekazywane z systemu dane. Po jego zakończeniu system jest gotowy do samodzielnej pracy. Ponadto użytkownik ma możliwość elastycznego skonfigurowania sposobu reakcji systemu na wynik inspekcji.