Strona > Urządzenia dodatkowe > Podajniki etykiet i kartoników

Dyspensery etykiet

Podajniki pojedynczych etykiet - zwane także dyspenserami - ułatwiają ręczne etykietowanie produktów lub opakowań.
Są to urządzenia, które podają użytkownikowi odklejoną od podkładu, gotową do naniesienia na produkt, etykietę. Następna etykietka jest wysuwana i odklejana od podkładu, po zabraniu poprzedniej.
Proponowane przez nas dyspensery umożliwiają odliczanie naklejanych etykiet, mogą także sygnalizować dźwiękowym sygnałem, że liczba pobranych etykiet osiągnęła już żądaną, zadaną wcześniej wielkość. Przeznaczone są do etykiet o różnych wymiarach, w tym także takich, gdzie na jednej rolce, obok siebie, znajdują się etykietki różniące się rozmiarem.
Czytelny, dwuwierszowy wyświetlacz i prosta kombinacja klawiszy, sprawiają że ich obsługa nie sprawia żadnych trudności.

Dyspensery etykiet Dyspensery etykiet Dyspensery etykiet
DN 01
- szerokość etykiet: do 150 mm
- średnica nawoju: do 300 mm
- średnica wewn. rolki: od 32 mm
DP 02
- szerokość etykiet: do 150 mm
- średnica nawoju: do 200 mm
- średnica wewn. rolki: od 20 mm
DP 03
- szerokość etykiet: do 70 mm
- średnica nawoju: do 200 mm
- średnica wewn. rolki: od 20 mm

Podajnik kartoników

Urządzenie może być używane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i wielu innych, w celu zautomatyzowania operacji nanoszenia niezbędnych informacji na przemieszczane kartoniki, a także ich numerowania dzięki współpracy z drukarką bezdotykową CITRONIX lub aplikatorem etykiet.
Podajnik przeznaczony jest do pobierania kartoników z magazynu załadowczego (pionowego) i ich przemieszczania do magazynu odbiorczego (poziomego). Podczas przemieszczania utrzymywana jest stała (nastawiona) prędkość ruchu.

Podajnik kartoników
budowa i dane techniczne